Miệng và lưỡi phản ánh chung về sức khỏe bẩm sinh và điều kiện sức khỏe hiện tại, nhưng đặc biệt là các cơ quan thuộc hệ tiêu hóa.

Xem phần trước

Huy Phạm

Sinh viên đang sống và học tập tại Pháp, đồng thời đang ngâm cứu và thực hành Macrobiotic. Sở thích và đam mê ngồi uống trà đàm đạo (với các cụ) + chém gió (với các bạn trẻ) về Thực dưỡng và nhiều điều thú vị khác...

- Facebook